Legitimitet og troverdighet

Godkjenningsordningen for selgere og rådgivere i skadeforsikring (GOS) er en nasjonal godkjenningsordning som fremmer og sikrer nødvendig kunnskap, holdninger og ferdigheter hos selgere og rådgivere. Målet er å styrke kvaliteten på salg og rådgivning slik at kunden kan foreta gode og riktige valg.